Etikai
KÓDEX

A FUTUREMANAGEMENT ETIKAI KÓDEXE

A FutureManagement csapata számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy munkája során a lehető legnagyobb társadalmi hasznot hozza létre, ezért támogatunk többféleképpen civil szervezeteket, indítottunk saját programot a hártányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására, valamint környezettudatos megoldásokkal igyekszünk irodánkban, a Föld megóvásában is kivenni a részünket.

A FutureManagement csapata éppen ebből a célból hívta életre azt az etikai kódexet, melyben szabályozzuk, hogy milyen társadalmilag nem egyértelműen hasznos tevékenységek azok, melyek hirdetését nem vállaljuk, és akivel semmilyen körülmények között nem kívánunk közös platformra lépni.

AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK/SZOLGÁLTATÁSOK SOROLHATÓK EBBE A KATEGÓRIÁBA:

  • Fegyverkereskedelem
  • Kriptovaluta
  • Emberkereskedelem
  • Szexuális szolgáltatások
  • Társadalmi megítélés szerint kifogásolható rendezvények
  • Forex szolgáltatások
  • Piramis játék
  • Vélhetően plagizált tartalmak hirdetése
  • Hamis, minőségileg kifogásolható termékek, vagy szolgáltatások köre

I. A FutureManagement és annak minden tagja, munkavállalója, alvállalkozója elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre. Munkatársaink megbízásaink során mindig törvényesen és etikusan járnak el, mind a társaság, mind az Ügyfeleink érdekeit figyelembe véve. Jelen dokumentum, ezekat az alapvető irányelveket határozza meg, ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

II. A FutureManagement rendkívül nagy hangsúlyt fektet a törvények betartására, a jogszerű és transzparens működésre. Dolgozóink és alvállalkozóink minden esetben követik a jogszabályokat, működési irányelveket, valamint az Etikai kódexünket.

III. Tartózkodik minden olyan piaci viselkedéstől, mely más piaci szereplőket jogosulatlan előnyben vagy hátrányban részesíti, nagy hangsúlyt fektetve a versenytársaival szembeni etikus magatartásra. Munkatársaink felelősek a tisztességes üzletvitelért megbízásuk ellátása közben. Körültekintően járnak el ügyfeleinkkel folytatott együttműködésünk során a tekintetben is, hogy semmilyen körülmények között nem tartanak vissza ügyfelek érdekeit támogató információkat. Azokat minden körülmények között az ügyfél érdekeinek megfelelően kezelik, továbbítják ügyfelünknek. Semmilyen helyzetben nem teszünk különbséget azon ügyfeleink között, akik egymással versenyhelyzetben vannak, de minden esetben szem előtt tartjuk az iparági kizárólagosság prioritását.

IV. Munkatársaink minden esetben igyekeznek a lehető leggyorsabban lekezelni a vélt, vagy megalapozott konfliktusokat ügyfeleinkkel. Ennek során kötelességük az ügyfél problémáját megvizsgálni és az ügyfél minden kérdésére minden esetben szakmai választ adni. A FutureManagement minden esetben higgadt, kulturált, ügyfélcentrikus kommunikációt képvisel, amit ügyfeleinktől is elvárunk. Távol tartjuk magunkat a személyeskedő, erélyes, nem egyenrangú ügyfélkezelési stílustól. Az ebből adódó, kirivó esetben, akár azonnali szolgáltatás és szerződésfelmondással járó következményekért a FutureManagement csapata nem vállal felelősséget.

V. A FutureManagement határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.

VI. A FutureManagement csapata számára kiemelten fontos az üzleti titkok megőrzése, amit szerződésben minden esetben deklarálunk. Kollégáink kötelesek titkosan és bizalmasan kezelni minden olyan információt, ami munkaköri feladataik ellátása közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy elérhető a nyilvánosság számára, amelyet munkaszerződéseikben szintén külön pontban hangsúlyozunk.

VII. Kollégáink és a projektekbe bevont alvállalkozóink mindegyike a hatályos GDPR szabályozással megegyező adatkezelési folyamatokat betartja.

VIII. Cégünk a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján. A munkavállalók kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.

IX. A FutureManagement vezetése biztosítja az egyenlőséget és lehetőséget ad a szakmai fejlődésére. Egyénre szabott fejlesztési tervvel, belső képzésekkel és konferenciákon való részvételell segíti munkatársai személyes karrierjének fejlődését. A munkavállalóknak fedhetetlenül kell eljárniuk nem csak munkahelyükön, hanem a mindennapi életvitelük során is, és a maximális tiszteletet kell tanúsítaniuk munkatársaik és környezetük iránt.

X. A FutureManagement csapata mindent elkövet annak érdekében, hogy minimalizálja az ökológiai lábnyomát. Azokon a pontokon, ahol lehetséges kárenyhítő lépéseket gyakorol, melyeket transzparens módon dokumentál. Ügyfeleit, partnereit minden esetben arra kéri, hogy amit a jogszabályi keretek megengednek, környezetkímélő módon bonyolítsanak egymás között. Kiemelt figyelemmel kezeli a felesleges papírhulladék kezelést, és utazásokból fakadó direkt légszennyezést. Ennek érdekében elsődleges kommunikációs eszközként minden esetben a digitális dokumentumok alkalmazását és a digitális kommunikációs csatornák használatát preferálja a személyes találkozók helyett. Valamint szorgalmazza a 2020-as üzleti évebn a környező településeken fák ültetését csapatépítő tréningek alkalmával.

Van egy projekted, amiről beszélnél
velünk?

Leveledre az FM alapítói
és tulajdonosai válaszolnak.
Oláh Bertold & Szikszai Tamás

Lépj be
velünk együtt
a jövőbe!

Bizonyítványaink:

crossmenuchevron-down